Thông tin liên hệ với chúng tôi:

Quản lý: Phạm Hồng Đăng Khoa

Điện thoại: +84.931201202

Địa chỉ: Số 588 đường Nguyễn Bờ, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Quảng Nam