Đừng nghe quá muộn! Trước tính cơ bản và thủ thuật điện thoại thông minh. Làm thế nào để kiểm tra số điện thoại của điện thoại thông minh?

Để biết những kỹ năng cơ bản và liên quan đến máy tính cá nhân và điện thoại thông minh, để bắt đầu loạt bài này để giới thiệu một chức năng thuận tiện một cách cẩn thận. Từ “siêu” hơn là thanh sử dụng đơn giản, chúng tôi muốn cung cấp thông tin hữu ích để biết ngay cả trong phương tiện truyền thông tiên tiến. Đây là lần đầu tiên, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để kiểm tra số điện thoại thông minh của điện thoại.

Kể từ khi SIM rẻ tiền và có một cách phổ biến để xem muốn bí mật đến số điện thoại

Nó hỏi số điện thoại của điện thoại thông minh ngay lập tức. Trong khi bạn đang sử dụng nó trong nhiều năm qua, đóng gói, điện thoại thông minh, và nó có thể là câu trả lời mà đã được thanh toán của công ty, đó là cho dù đó là con mắt của giá rẻ điện thoại thông minh SIM bằng cách sử dụng, không phải là một câu trả lời đáng ngạc nhiên. tình huống khẩn cấp như vậy, bạn không nên hoảng sợ khi nó là cần thiết để số điện thoại. Xin vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào để kiểm tra số điện thoại.

Trước hết, hãy thử để kiểm tra trường hợp của smartphone Android. Phương pháp này rất đơn giản, “thiết bị đầu cuối thông tin” trong “Settings”, ở cái nhìn đầu tiên nếu “điều kiện thiết bị đầu cuối” số điện thoại Look. Tùy thuộc vào mô hình, xin lưu ý rằng có một trường hợp đó không xuất hiện trong “nhà nước của nhà ga.” Một lần, tôi muốn tìm hiểu làm thế nào để hiển thị số điện thoại trên điện thoại thông minh của bạn.
nơi khác, nơi bạn có thể kiểm tra số điện thoại bằng cách mô hình!

Tùy thuộc vào mô hình, đó cũng là một trường hợp “Nhà nước của nhà ga” đã được mở ra, nhưng cũng không biết ngay lập tức những con số trên. Hãy xem xét một ví dụ.